aFaktura

Průvodce daňovými povinnostmi plátců DPH

Kdo jsou plátci DPH?

Plátci DPH jsou subjekty, které jsou povinni platit daň z přidané hodnoty (DPH) na svých prodejích a službách a vybírat tuto daň od svých zákazníků. Plátci DPH jsou také oprávněni od finančního úřadu požadovat vrácení DPH, kterou sami platili na své náklady. Typickými plátci DPH jsou podniky a podnikatelé, kteří se zabývají obchodními a ekonomickými aktivitami.

Jedná se většinou o tyto subjekty:

Jaké jsou povinnosti plátců DPH? Na co nesmíte zapomenout?

1. Registrace DPH

Plátci DPH musí být registrováni u finančního úřadu a obdržet daňové identifikační číslo pro účely DPH. Registrace je povinná, pokud dosáhnou stanoveného limitu pro povinnou registraci. Stanovený limit pro povinnou registraci je od roku 2023 stanoven ve výši 2 000 000 Kč. Platí podnikatelé, jejichž roční obrat, což je dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přesáhl dva miliony korun.

Kdy se registrovat jako plátce DPH?

Kdy se neregistrovat jako plátce DPH?

2. Vyúčtování DPH

Plátci DPH jsou povinni vypočítávat DPH na svých prodejích a službách, a to podle stanovených sazeb DPH a tuto daň vybírat od svých zákazníků. Vybranou DPH je nutné pravidelně odvádět finančnímu úřadu.

V České republice máme aktuálně (rok 2023) tři sazby DPH

3. Daňová přiznání

Plátci DPH musí pravidelně podávat daňová přiznání, ve kterých hlásí své příjmy, náklady a výši vybrané a zaplacené DPH. Podání se provádí elektronicky.

Kdy podat daňové přiznání?

Měsíční daňové přiznání:

Plátci DPH, kteří jsou povinni podávat měsíční daňová přiznání, je musí podávat do 25. dne následujícího měsíce po skončení daňového období. Například za leden by mělo být daňové přiznání podáno do 25. února.

Čtvrtletní daňové přiznání:

Pro plátce DPH s nižším obratem platí čtvrtletní daňové přiznání. Termíny pro čtvrtletní podání jsou obdobně stanoveny, a to do 25. dne měsíce následujícího po skončení kvartálu.

4. Uchovávání dokumentace

Plátci DPH musí uchovávat veškerou dokumentaci týkající se DPH po dobu minimálně deseti let. To zahrnuje faktury, účetní záznamy, smlouvy a další relevantní dokumenty.

Jak uchovávat dokumentaci?

V České republice můžete uchovávat daňovou dokumentaci související s DPH jak elektronicky, tak i na papíru, pokud jsou splněny určité podmínky a dodrženy zákonné požadavky. Zde jsou některé důležité informace týkající se uchovávání dokumentace k DPH v České republice:

Elektronické uchovávání:

Uchovávání daňové dokumentace v elektronické podobě je v České republice povoleno a často preferováno, pokud jsou splněny některé podmínky. Níže Vám uvádíme nejdůležitější body, kterých se správným interním systémem bez problémů dosáhnete. 

Papírové uchovávání:

V České republice lze také uchovávat daňovou dokumentaci ve fyzické papírové podobě, pokud jsou splněny požadavky na řádné uchovávání.

5. Dohlašování DPH

Pokud dojde k chybě v předchozím období, plátci DPH jsou povinni tuto chybu dohlašovat a zaplatit případný nedoplatek DPH nebo požádat o vrácení přeplatku.

6. Spolupráce s finančním úřadem

Plátci DPH musí spolupracovat s finančním úřadem, poskytovat požadované informace a dokumenty a podstupovat případné kontroly.

Nejen plátci DPH se mohou obrátit na CRM systém AutoCRM. Zdarma si jej vyzkoušet a v případě spokojenosti jej využívat ve verzi zdarma, nebo investovat do vyladění na míru.