aFaktura

Brainstorming – co to je a jak na něj?

Co to je brainstorming?

Jedná se o metodu nebo techniku skupinové kreativity, zaměřené na generování co nejvíce nápadů na dané téma nebo na určitý pracovní problém. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé pracující ve skupině vymyslí na základě podnětů ostatních více důmyslné nápady, než by generovali samostatně.

Poprvé s touto myšlenkou přišel v roce 1942 americký reklamní pracovník Alexandr Osborn. Využívá se v managementu, podnikání, při hledání originálních postupů v různých odvětvích ale i při válečné taktice. Volně přeloženo jako „burza nápadů“ či „bouře mozků“, ale jsme v Čechách, tak že to nejlépe vystihuje staré české přísloví „Víc hlav víc ví“.

 

Spojení kreativního a logického myšlení.

Úkolem je oprostit myšlení od návyku běžného hodnocení, vytvořit atmosféru otevřenosti v diskusi s cílem získat neobvyklé až originální řešení. Pro účastníky neplatí žádná omezení nápadů a to platí jak o kreativitě, tak i o počtu na jednotlivce. Vzájemná stimulace myšlenek napomáhá generování výjimečných nápadů, samozřejmě jde o to každému nápadu hned netleskat, ale také okamžitě nezavrhovat.

 

 

Výsledkem by měla být kombinace nápadů, vycházejících z předpokladu a zkušenosti, že jsou z pravidla kvalitnější něž nápady dílčí.

 

Zkuste brainstorming i u Vás ve firmě

Jaké zvolit parametry brainstormingu?

Délka trvání: 30 až 40 minut
Počet diskutujících: 6 až 12
Složení diskutujících:

  • jeden vedoucí pracovník,
  • dva nebo tři manažeři
  • dva a více základních pracovníků – včetně zapisovatele,  (případně zapisovatel může být i nezávislá osoba)
  • přizvat naprostého lajka – vnese do diskuse neobvyklé pohledy a nápady

 

Při přehnaném autoritativním chování vedoucího pracovníka, nebo manažera – ukončit diskuzi. V tuto chvíli se brainstorming míjí účinkem a vrací se do klasického stavu rozhodování jedním člověkem.
Vyhněte se věčným kritikům, konfliktním a verbálně agresivním osobám. Brainstorming není hádka, ale vzájemné navazování nápady – třeba i na první poslech šílenými.

Brainstorming lze úspěšně provádět i na online meetingu. Díky moderním technologiím a komunikačním nástrojům, jako jsou Zoom, Microsoft Teams, Google Meet nebo námi využívaný BigBlueButton, je možné organizovat brainstormingové seance, které jsou efektivní a produktivní i na dálku. Výhodou je že je můžete natočit a nápady si poslechnout v případě potřeby znovu.