aFaktura

Co znamená zkratka CRM?

CRM je zkratka, která získala velkou popularitu v oblasti obchodu a správy zákaznických vztahů. Ale co přesně tato zkratka znamená?

První písmeno zkratky, „C“, znamená „Customer“ neboli „zákazník“CRM systém je zaměřen na zákazníky. Je to o tom, jak efektivně interagovat se stávajícími a potenciálními zákazníky.

Druhé písmeno zkratky, „R“, znamená „Relationship“ neboli „vztah“ – v CRM nejde jen o jednorázové obchody, ale o budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. S cílem, aby zákazníci byli předešvím spokojení a vraceli se.

Třetí písmeno zkratky, „M“, znamená „Management“ neboli „řízení“ – CRM systém Vám umožňuje efektivně řídit a spravovat všechny aspekty zákaznických vztahů z jednoho systému.

CRM je tedy nástroj, který Vám může pomoci spravovat vztahy se zákazníky. Zahrnuje vše, od sběru informací o zákaznících, jejich potřebách a preferencích až po sledování komunikace a historie interakcí. CRM Vám také umožní automatizovat mnoho rutinních úkolů, což šetří čas a umožňuje lépe se soustředit na budování vztahů se zákazníky.

V dnešní konkurenceschopné obchodní prostředí je CRM téměř nezbytné i pro menší firmy. CRM si pořizují i malí živnostníci a to především díky tomu, že je na trhu dostupné velké množství systémů se základními funkcemi CRM zdarma nebo za velmi nízkou cenu.

Pokud si na trhu CRM systémů zdarma zvolíte CRM afaktura, získáte zdarma i základní funkce fakturování. Pokud Vaše firma poroste může afaktura růst s Vámi a postupně nabírat důležité funkce.